M A R I A N   L U C K Ý     -    Z N A L E C

gallery/štátny_znak_sr

menovaný Krajským súdom v Banskej Bystrici

   Môj cieľ  -  spokojný zákazník

Moje skúsenosti

 

Znaleckú činnosť vykonávam od roku 1989. Vypracoval som už množstvo znaleckých posudkov pre súdy, vyšetrovateľov, právnické i fyzické osoby

Moje výhody

 

Pracujem rýchlo a kvalitne

gallery/pict03
gallery/pict02

Moje služby

   Som znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Vykonávam znaleckú činnosť v oblasti elektrotechnicky pre účely stanovené zákonom č. 382/2004 Z.z.:

 1. Pre  orgány verejnej moci : orgány činné v trestnom konaní, políciu, prokuratúry, súdy, úrady,  exekútorské úrady, štátne hmotné rezervy, správcovia konkurzných podstát, fondy, správy, organizácie dotované štátom, ...

 2. Pre právnické a fyzické osoby :  znalecké organizácie, firmy, bankové inštitúcie, podnikateľov, poisťovne ...

 3. Pre fyzické osoby

 

 

 

      Účel znaleckých posudkov je vo väčšine prípadov stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení :

 • z dôvodu predaja a kúpy elektrotechnických zariadení

 • pre občiansko-právne konanie ( vysporiadanie BSM, dedičské konanie a pod. ... )

 • na zriadenie záložného práva

 • v rámci exekučného konania

 • pre potreby nepeňažného vkladu do spoločnosti

 • na ocenenie časti podniku,

Znalecký posudok slúži aj :

 • na stanovenie výšky škody ( poistné udalosti, trestné konanie a pod. ... )

 • pre potreby reklamačného konania

 • na zisťovanie stavu zariadení, príčin porúch a havárii